استقامت

استقامت از مباحث مهم سیاسی و اجتماعی است. در قرآن کریم از واژه (استقامت) و (صبر) بسیار یاد شده است. استقامت سرآمد صفت های پسندیده است، زیرا برای دست یازیدن به هر صفت پسندیده ای، باید صبوری کرد. قرآن پیامبر و مؤمنان را به استقامت توصیه می کند: (فاستقم کما أمرت;1 استقامت کن، همان طوری که به آن مأموریت یافته ای.)

نگاهى گذرا به زندگى آية اللّه شهيد دكتر بهشتى

(بهشتى مظلوم زيست و مظلوم مرد و خار چشم دشمنان اسلام بود).

امام خمينى(ره)

انتظار بشر از دین

 (انتظار بشر از دین) یکی از مباحث مهم کلام جدید است، که پایگاه پیدایش آن در غرب و زمان طرح آن از قرن نوزدهم به بعد می باشد. بعضی می گویند: (این عنوان [انتظار بشر از دین] یک نوع استقلال طلبی عقل است; یعنی بشر، ایستاده این طرف و به دین و وحی و رسالت می گوید که: بیاورید ببینیم چی دارد; اگر خواسته های ما برآورده شد، که می پذیریم و اگر برآورده نشد، زیر بار نمی رویم. عقل گرایان همین برخورد را با دین داشتند.)1

امتحان الهی

آن چه از متون دينى, قرآن و كتاب هاى روايى برمى آيد اين است كه انسان ها از ابتداى خلقت مورد امتحان و آزمايش خداوند قرار داشتند. قرآن مجيد در آيه اى به اين سخن اشاره كرده است: (ولقد فتنا الذين من قبلهم1; ما امت هايى را كه پيش از آنان بودند, آزمايش كرديم.)

معرفی كتاب عبقات الانوار میر حامد حسین

كتاب عبقات الانوار میر حامد حسین پاسخى است علمى, مستند و منطقى به كتاب تحفه اثناعشریه عبدالعزیز دهلوى. مولوى عبدالعزیز (1159 ـ 1239هـ. ق) از علماى برجسته سنى, كه به تعصّب شهره بود و به (سراج الهند) شهرت داشت.
وى در راستاى تحقق اهداف بیگانگان و ایجاد شكاف در صفوف مسلمین در نیمه اول قرن سیزدهم كتاب تحفه اثناعشریه را تألیف كرد و در این كتاب با تمام توان به عقاید و آراى شیعه اتهام زد و افترا بست. وى در چاپ اول نام مستعار خود, غلام حلیم را بر آن گذارد و این نام, ماده تاریخ تولد عبدالعزیز دهلوى مؤلف كتاب است و در چاپ دوم نام اصلى خود را بر آن نهاد.1

نگاهی گذرا به زندگی آیت الله شهید دکتر مفتح

مرگ هركس اى پسر همرنگ اوست
آينه صافى يقين همرنگ اوست

                                                                          (ملاى رومى)

الگـوها و اسوه ها

خردمندان همواره از سیره بزرگان و تاریخ گذشتگان پند می گیرند، زیراتدبر و تفکر در آن هاموجب تعالی انسان می شود.چون انسان عمر دوباره ای ندارد،پس باید از تجربه دیگران استفاده کند و در طول زندگی آن ها را به کار بندد.

نگاهی گذرا به زندگی مرحوم محمدتقی فلسفی

بی شک تسلّط بر سخن و چیره دستی در خطابه یکی از موهبت هایی است که خداوند متعال نصیبِ هرکس نمی کند. اگر خطیبی این هنر را با علم و دانش و ژرف نگری بیامیزد، کلامی سراسر جذّاب و هدایت گر می آفریند.

کتاب ها و تالیفات

پیوندها