دیدار دانش آموختگان جامعه المصطفی(ص) العالمیة با مدیران ارشد مجمع جهانی اهل بیت(ع)
 
تصویر قبلی
توقف اسلاید شو
شروع اسلاید شو
تازه سازی
بستن پنجره