ديدار هيئت سادات مصری با آيت الله العظمی هاشمی شاهرودی (مرداد 90)
 
توقف اسلاید شو
شروع اسلاید شو
تازه سازی
بستن پنجره