توليد علم اساس نهضت نرم‏ افزارى


اساسا در نهضت نرم‏افزارى، توليد علم در مرحله اول از اهميت قرار دارد و لكن نبايد از جايگاه عرضه و چگونگى ارائه آن غافل شد، زيرا عدم دقت در خروجى‏ها و يا كم توجهى در بسته‏بندى‏هاى آن در فهم درست مخاطب، شنود و بيننده از محتوا، آسيب جدى وارد مى‏سازد كه اين امر علاوه بر برداشت‏هاى خلاف واقع، گاهى موجب نتيجه معكوس نيز مى‏گردد.

 

 

در اين صورت، ما قصد لم يقع و ما وقع لام يقصد خواهد شد.
همانطور كه در جلسه حضورى تقديم شد، اساسا محتواى علمى و متون دينى در يك نگاه و تعريف به سه بخش تقسيم مى‏شود.
1. متون قديم كه امروزه با غنى‏سازى و عمق بخشى احياء مى‏گردد.
2. متون كه از لاتين (عموما انگليسى و آن هم در حوزه كلام و فلسفه غرب) و يا عربى به فارسى تبديل و ترجمه مى‏شود.
3.توليد علم كه اين بخش نيز گردآورى، تدوين، تأليف و يا ايده‏پردازى و نوآورى مى‏باشد. و يا در نگاه ديگر مجموعه علوم اسلامى را مى‏توان به علوم بنيادى و كاربردى با مسامحه عرفى و يا حتى با دقت
عقلى تقسيم كرد. به هر حال مجموع علوم قرآن، حديث، فقه، اصول، رجال، كلام، فلسفه، عرفان، تاريخ، سيره، جامعه‏شناسى، روانشناسى، ادبيات فارسى و عرب و... در هر يك از تقسيم‏ها، مى‏توان در غالب‏هاى فيلم، تأتر، قصه،
گفتگوهاى علمى، كنفرانس‏هاى علمى معرفى شخصيت، معرفى آثار، خلاقيت‏ها، برگزارى مسابقات و برنامه‏هاى ديگر بر روى آنتن فرستاد.
بنابراين در راستاى تحقق انتقال محتواى علمى در حوزه معرفت دينى به سازمان صدا و سيما مى‏بايستى زيرساخت‏ها را با دقت علمى پى‏ريزى كرد تا ضمن ماندگارى، نهادينه گردد و با چالش‏هايى همانند نبود ساختار،
كسرى بودجه، نيروى متخصص و... مواجه نشود كه متأسفانه بسيارى از تلاش‏هاى علمى به دليل عدم توجه به زير ساخت‏ها ابتر مى‏مانند.
ايجاد نهاد متولى در سازمان در غالب دفتر و يا...
دفتر و يا... وظايف زير را كه به عنوان فرايند انتقال محتواى دينى از حوزه به سازمان است را به انجام مى‏رساند. البته ايجاد ساختار (دفتر يا مركز) لزوما به معناى تشكيلات دولتى نيست تا با كوچك سازى دولت و متورم شدن آن در
تضاد باشد.
1. هسته‏اى به عنوان مغز نرم‏افزارى يا اتاق فكر؛
2. تعيين استرتژى مناسب و مشخص؛
3. تهيه سند راهبردى؛
4. تعريف و تحديد محتواى دينى تبيين اهداف، وظايف و مأموريت‏ها؛
5. نيازسنجى دقيق، علمى به صورت استانى؛
6. به روزسازى نيازهاى استانها؛
7. تقسيم‏بندى استانها بر اساس هم‏پوشى فرهنگى، اقتصادى، اجتماعى، سياسى؛
8. شناسايى فرهنگ و سنت استانها و تهيه كتاب زرد به عنوان شناسنامه فرهنگى استان؛
9. آسيب‏شناسى فرهنگى و شناسايى نقاط ضعف و تمركز تلاش در جهت رفع آن:
10. موضوع‏يابى بر اساس آسيب‏شناسى متناسب با برنامه‏هاى صدا و سيما، از طريق مديران شبكه‏ها و استانها، كارشناسان حوزه، دانشگاه:
11. تقسيم و طبقه‏بندى منطقى موضوع‏ها بر اساس برنامه:
12. انتقال ادبيات و فرهنگ صدا و سيما به مراكز علمى، پژوهشى و يا فرهيختگان حوزه:
13. تربيت و آشناسازى طلاب و پژوهشگران با ادبيات صدا و سيما از طريق كارگاه‏هاى آموزشى:
14. تشكيل گروه‏هاى علمى و برنامه‏اى مناطق در قم (اعضاى ثابت: الف) رئيس سازمان صدا و سيما استان؛ ب) مسؤول كميته علمى استان؛ ج) كارشناس فرهنگى منطقه؛ د) كارشناس منطقه در گروه‏هاى علمى قم ـ بر اساس وظايف شخصى‏ـ ؛
15. تشكيل گروه‏هاى علمى در مناطق (اتاق فكر استانى) بر اساس وظايف مشخص؛
16. شناسايى و تهيه محتوا موجود در حوزه‏هاى مختلف علوم قابل عرضه و تنظيم آن بر اساس موضوع‏هاى مصوب جهت توليد برنامه؛
17. شناسايى مراكز توان‏مند در خصوص جهت‏دهى پژوهش‏ها و هم سوسازى آن با نيازهاى صدا و سيما؛
18. شناسايى فرهيختگان و بهره‏ورى بهينه در راستاى نيازمنديهاى سازمان؛
19. رايزنى و گفتگوهاى علمى با مراكز، مؤسسات و پژوهشگران برتر در جهت ايده‏يابى و دست‏يازيدن به طرح‏هاى نوآمد متناسب با سند راهبردى و مأموريت‏هاى سازمان صدا و سيما؛ اگر اين فعاليت‏ها صورت پذيرد محتواى دينى وارد بدنه سازمان  
شده و به عنوان خروجى آن از طريق نشر مكتوب و يا نشر الكترونيك بر روى آنتن مى‏رود؛ نمونه‏اى از موضوع‏هاى قابل انتقال
اخلاق
شايد بتوان گفت بهترين شيوه جهت فرهنگ‏سازى و تحكيم مبانى دينى اقشار مختلف جامعه پرداختن به اخلاقيات است. زيرا اولاً فلسفه بعثت حضرت خاتم الانبياء ـ صلى اللّه عليه و آله و سلم ـ بر پايه تبيين نشر و ترويج اخلاق بنا نهاده
شد و حتى ساير انبيا نيز مأمور به طرح و گسترش اخلاق بودند. امّا پيامبر ـ صلى اللّه عليه و آله و سلم ـ با ارائه الگو، آن را به اتمام و تكامل رساند، انى بعثت لاتمم مكارم الاخلاق.
2. اخلاق از مستقلات عقليه‏اى مى‏باشد كه شرع آن را امضاء و تأييد كرده است. بنابراين اخلاق چون مورد حمايت رسول ظاهرى و باطنى است مورد اتفاق عموم و از مقبوليت بالايى برخوردار است.
3. اخلاقيات ضمن فرهنگ‏سازى و بهسازى فرد و جامعه و ايجاد فضائل، رزائل و پليدى‏ها را نيز دور مى‏سازد.

کتاب ها و تالیفات